• Faktura je splatná do 14 dní od jejího vystavení.
  • Neproplacením faktury se ruší termín a čas obřadu.
  • V případě zrušení již zaplaceného obřadu ve lhůtě delší než 60 dní před obřadem bude  účtován manipulační poplatek spojený s administrativními náklady ve výši     10 %    z uhrazené částky.
  • V případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší než 60 dní před plánovaným datem obřadu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny.
  • V případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší než 30 dní před plánovaným datem obřadu bude účtován storno poplatek ve výši 75 % z celkové ceny.
  • V případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší než jeden týden před plánovaným datem obřadu bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny.
  • V případě přesunu termínu ze strany objednavatele z důvodu vládního opatření COVID, nebude účtován žádný poplatek.
  • V případě zrušení termínu z důvodu vládního opatření (tzn. že v termínu zrušení rezervace platí PES 5), bude vrácená celá částka, po odečtení manipulačního poplatku, který činí 200 Kč.